Biológia

Otázky z biológie

 1. Teória vývoja biologických druhov je založená na schopnosti organizmov krížiť sa a produkovať plodné a životaschopné potomstvo. Mnohé druhy sú separované bariérami, ktoré bránia kríženiu s inými druhmi. Tieto bariéry sa tiež nazývajú reprodukčnou izoláciou. Ktorý z nasledujúcich izolačných mechanizmov sa dá najľahšie dosiahnuť , ale je pritom aj najmenej spoľahlivý?

  • A) Geografická izolácia
  • B) Mechanická izolácia
  • C) Izolácia správaním sa
  • D) Časová izolácia
 2. Jedlo, ktoré vstúpilo do nášho tráviaceho systému, prechádza viacerými procesmi, ktoré sú funkčne a priestorovo špecifické. Zvoľte správne tvrdenie z nasledujúceho zoznamu.

  • A) V ústach sa škrob štiepi na jednoduchšie sacharidy pomocou amylázy obsiahnutej v slinách.
  • B) Žalúdočná stena produkuje žlč.
  • C) Hlavnou úlohou tenkého čreva je produkovať tráviace enzýmy.
  • D) V hrubom čreve sa absorbuje voda.
 3. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je spôsobený vírusom HIV (Human Immunodeficiency Virus). Ľudia s AIDS sú citliví na infekcie a rakovinu, lebo majú skolabovaný imunitný systém. HIV potláča imunitný systém zabíjaním

  Víus HIV
  • A) B-buniek
  • B) Makrofágov
  • C) T-buniek
  • D) Plazmových buniek
 4. Hmyz môže poskytnúť dôležité dôkazy pri vyšetrovaní zločinov. Veľkosť a vek niektorých lariev nájdených v tele sa môže použiť na odhad času úmrtia. Ktorý hmyz príde obvykle ako prvý na mŕtve ľudské telo?

  Mucha mäsiarka
  • A) Mäsiarka
  • B) Mravce
  • C) Roztoče
  • D) Hnojivál
 5. Dve identické dvojičky sa narodili jednej matke. Deti sú výsledkom oplodnenia

  • A) Jedného vajíčka dvoma spermiami.
  • B) Dvoch vajíčok jednou spermiou.
  • C) Jedného vajíčka jednou spermiou.
  • D) Dvoch vajíčok dvoma spermiami.
 6. Účinkom antibiotík je potlačenie nasledujúcich procesov okrem

  Antibiotiká lieky
  • A) Syntézy nukleových kyselín.
  • B) Syntézy proteínov.
  • C) Syntézy spór.
  • D) Syntézy bunkových stien.
 7. Žena, ktorá má štyri sestry, sa vydala za muža, ktorý má troch bratov a jednu sestru. Aká je obvyklá pravdepodobnosť, že ich dieťa bude chlapec?

  • A) 12,5 %
  • B) 25 %
  • C) 50 %
  • D) 75 %
 8. Chlapec sa narodil s hemofíliou. Ktorá z možností génov jeho rodičov sa týka tohto ochorenia?

  • A) Matka má hemofíliu, ale otec je zdravý.
  • B) Matka aj otec majú hemofíliu.
  • C) Matka je nosičom génu hemofílie.
  • D) Otec je nosičom génu hemofílie.
 9. Bunková stena rastlín je tvorená protoplastom. Prvotná stena (anglicky primary wall – PW) sa vytvorí ako prvá. Spoločný priestor medzi prvotnými stenami susediacich buniek sa nazýva stredná lamela (anglicky middle lamella – ML). Mnohé rastlinné bunky, ako napríklad vláknité bunky, vytvoria aj ďalšiu stenu nazývanú druhotná stena (anglicky secondary wall – SW). Ktorý z nasledujúcich zoznamov uvádza správne poradie umiestnenia vrstiev medzi dvoma dospelými vláknitými bunkami?

  bunkova stena rastlin
  • A) PW, SW, ML, SW, PW
  • B) SW, PW, ML, PW, SW
  • C) ML, PW, SW, SW, PW, ML
  • D) PW, ML, SW, SW, ML, PW
 10. Je známe, že isté druhy húb podporujú proces klíčenia semien a rast orchideí. Ktoré z nasledujúcich tvrdení uvádzajúcich orgán orchideí, v ktorom sa huby vyskytujú a spôsob ú činku húb na orchidey, je pravdivé?

  orchidea kvet
  • A) Semeno, podpora trávenia živín
  • B) List, podpora vytvárania živín
  • C) Stonka, podpora transportu vody a živín
  • D) Korene, podpora vstrebávania vody
 11. Ktoré z nasledujúcich tvrdení týkajúcich sa funkcie žalúdka sú pravdivé?

  • 1. Trávenie a rozklad bielkovín
  • 2. Trávenie a vstrebávanie tukov
  • 3. Zabíjanie väčšiny baktérií v jedle
  • 4. Skladovanie natráveného jedla
  • A) 1, 2
  • B) 1, 3
  • C) 2, 4
  • D) 2, 3
 12. Ktoré z uvedených tvrdení je najlepším dôkazom, že Helicobacter pylori súvisí s vredmi žalúdka?

  • A) H. pylori bol nájdený v žalúdkoch všetkých pacientov s vredmi.
  • B) Terapia širokospektrálnymi antibiotikami môže úspešne liečiť vredy.
  • C) U zdravých ľudí vznikajú po infikovaní H. pylori vredy.
  • D) Pacienti, ktorí boli liečení liekmi spôsobujúcimi znižovanie produkcie žalúdočnej kyseliny na potlačenie množenia H. pylori, sa môžu úspešne z vredov vyliečiť.
Otázky: Olympiáda mladých vedcov, ijso.sk