Projekty
Domov

Vyberáme z médií

Michaela Brchnelová Intel ISEF

Slovenské úspešné vedecké talenty

Zdroj: TA3, 17:45 25.5.2019

Ľubo Straka, moderátor: "Sú našou radosťou a tiež pýchou. Deti. Koľké z nich sa vo svojich životoch hrajú. A niektoré až do 18. rokov. No nájdu sa aj takí tínedžeri, ktorí sa rozhodnú hru vymeniť za to, aby dokázali niečo naozaj veľké. Presne to spája aj príbehy siedmich finalistov, ktorí sa rozhodli svoje projekty prezentovať za veľkou mlákou na medzinárodnej prehliadke projektov v oblasti výskumu, vývoja a vedy Intel ISEF. Odišli na veľkú mláku s projektami a vrátili sa s medailami. A ešte s akými."

Harry Gavendová, redaktorka: "Na medzinárodnú súťaž Intel ISEF každý rok putujú tí najchytrejší stredoškoláci zo 70 krajín. Predtým sa však museli kvalifikovať cez národné súťaže, konkrétne na Slovensku cez tie, ktoré organizujú Mladí vedci Slovenska či Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Naša krajina tak do Ameriky poslala sedem žiakov. Úspech spomedzi 1 700 účastníkov z celého sveta si za veľkou mlákou vychutnala 17-ročná bratislavská gymnazistka Michaela Brchnelová v kategórii astronómia, keď obsadila prvé miesto. Vo svojom projekte sa zaoberá energetickými časticami, ktoré k nám prichádzajú z vesmíru a urýchľujú sa v obrovských mračnách. Takéto mračná vznikajú po výbuchu hviezd a poškodzujú napríklad vesmírne satelity."

Michaela Brchnelová, študentka: "Vďaka objavu... sme schopní vytvárať kvantové počítače, hej, takže technológiu úplne iných vekov, sa dá povedať, čiže čím je lepšie, vidíme, tú elementárnu fyziku poznať, tak tých rýchlejšie, tým lepšie budeme dodávať prístroje."

Harry Gavendová: "Doteraz sa totiž nevedelo, odkiaľ takéto časti prichádzajú. Michaela však mala teóriu, že by to mohlo byť práve zo spomínaných mračien a začala so simuláciami. Z častíc sa pri vstupe do atmosféry stáva veľké množstvo menej energetických častí. Nazývajú sa sekundárne spŕšky, a podľa ich energie vie Michaela zistiť, akú energiu mala pôvodná častica i pôvodnú vzdialenosť mračna."

Partner projektu: https://www.profi-ohrievace.sk/


Budova Gymnázia sv. Tomáša Akvinského

Študenti z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach získali bronzovú medailu v celosvetovej projektovej olympiády v americkom Texase

Zdroj: Rádio Regina BA, 17:00 15.5.2019

Ctibor Michalka, moderátor RTVS: „Vysoké technické školy ale i zamestnávatelia sa sťažujú, že stredoškoláci sú nedostatočne pripravení z oblasti matematiky či fyziky. Bronzová medaila z celosvetovej projektovej olympiády v americkom Texase, ktorú získali študenti z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, však svedčí o opaku.“

Boris Urbančík, redaktor RTVS: „Na olympiáde zameranej na projekty v oblasti energií, ekológie a techniky sa stretlo viac ako 350 súťažiacich zo 60 krajín sveta. Nechýbali medzi nimi ani slovenskí študenti. Vybrali ich z viac ako 1400 prihlásených kandidátov. Gabriel Nagy, študent 3. ročníka.“

Gabriel Nagy, študent 3. ročníka: „Náš projekt sa týka elektrických výbojov, sme skúmali, že ako sa menia v rôznych atmosférach.“

Boris Urbančík: „O projektoch rozhodovalo viac ako 150 porotcov. Gorazd Štýber, študent 4. ročníka.“

Pokus katedry fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Fyzika nemá byť strašiakom

Zdroj: STV Jednotka, 19:00 01/01/2014

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Fyziky sa netreba báť. Odborníci Katedry fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa snažia popularizovať prírodné vedy medzi mládežou. Tridsať zaujímavých experimentov na fyzikálnej šou v Nitre sledovali najmä deti.“

Filip Szórád, redaktor: „Organizátori sa snažili ukázať, že fyzika nemusí byť nutne iba strašiakom. Naopak, že aj cez pokusy a experimenty si k nej môže nájsť cestu každý.“

Reťazová reakcia na gymnáziu Andreja Vrábla

Žiaci z levického gymnázia Andreja Vrábla vytvorili najlepšiu reťazovú reakciu

Zdroj: TV Bratislava, 18:00 21.1.2014

Rastislav Iliev, moderátor: „Gavaci to dokázali. Žiaci z levického gymnázia Andreja Vrábla vytvorili najlepšiu reťazovú reakciu. Prírodovedná súťaž Reťazová reakcia bola založená na kreativite žiakov a ich schopnostiach riešiť problémy. Na Slovensku sa uskutočnila vôbec po prvý raz.“

Rasťo Iliev, redaktor: „21 tímov zo 16 stredných škôl a gymnázií z 13 slovenských miest sa zapojilo do súťaže Reťazová reakcia a poslalo videá svojich zariadení poháňaných sériou fyzikálnych a chemických reakcií. Čo je reťazová reakcia?“

Štefan Stanko, študent Gymnázia A. Vrábla v Leviciach: „Tak reťazová reakcia, ide vlastne o nejakú následnosť krokov a vždy ten jeden spustí ten ďalší a nejako na konci to niečím vyvrcholí, niečím zaujímavým.“

Rasťo Iliev, redaktor: „A na tejto reťazovej reakcii pracovalo koľko ľudí a ako dlho ste na tom robili?“

Štefan Stanko, študent Gymnázia A. Vrábla v Leviciach: „Tak boli sme v tíme piati plus pani profesorky a robili sme na tom vlastne dosť dlho, asi dva týždne, alebo aj viac. My sme to tak postupne pripravovali a potom sme to zliepali dokopy a skúšali, vymieňali, až kým to nevyšlo.“